Home‎ > ‎News‎ > ‎

Baptism of Muslim Armenians from Diarbekir in Etchmiadzin

posted Aug 22, 2014, 7:36 AM by Kansas City Armenian Church   [ updated Aug 22, 2014, 7:36 AM ]
Դիարբեքիրցի մահմեդական հայերի մկրտությունը Էջմիածնում
Published on Aug 7, 2014
Այս օրերին Սփյուռքի նախարարության «Արի տուն» ծրագրով Հայաստանում գտնվող երկու մահմեդական հայեր դիմել են Հայաստանում մկրտվելու և քրիստոնեական եկեղեցուն զինվորագրվելու խնդրանքով: Էջմիածնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը մկրտության արարողություն կատարեց:Baptism of Muslim Armenians from Diarbekir in Etchmiadzin
These days, two Muslim Armenians, visiting their homeland through the program “Come Home” of the Ministry of Diaspora, applied to get baptized in Armenia and enlisted in the Christian Church. Bishop BagratGalstanyan performed baptism ceremony at the Mother See of Holy Etchmiadzin.
 
https://www.youtube.com/watch?v=E7Y7n8o74o8
Comments